Děvín – teplomilné lesy

 

Plocha LTER: Děvín – teplomilné lesy devin_n
Hlavní ekosystémy: mezofilní les s habrem, dubem zimním a lípou velkolistou; suťový les s lípou velkolistou; xerotermní les s dubem pýřitým
Dostupná data od: 2008 (1953/1414)
Koordinátor plochy: Radim Hédl (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Instituce: Botanický ústav AV ČR, v.v.i. (www.ibot.cas.cz)
Rozloha: 380 ha
Nadmořská výška: 380 m n.m.
Zeměpisná šířka: 48°52’ s.š.
Zeměpisná délka: 16°39’ v.d.
Roční srážkový úhrn: cca 550 mm
Teplota (vzduch): cca 9,0 °C
Jiný status plochy: NPR, součást CHKO Pálava a BR Dolní Morava

Charakteristika:

Děvín představuje mimořádně významnou lokalitu lesních i nelesních ekosystémů v nejteplejší části České republiky. Díky členité geomorfologii zahrnuje široký gradient přírodních podmínek a vegetačních typů. Lesy zabírají okolo 3/4 území – jde převážně o dubohabřiny, teplomilné doubravy a suťové lesy.

Lesy na Děvíně byly v minulosti striktně obhospodařovány jako pařezina, o čemž máme doklady od konce 14. století. Doba obmýtí byla velmi krátká, ve středověku pouze 7 let, během 17. až 19. století se postupně prodloužila na 15–25 let. Důvodem pro tento způsob hospodaření byla potřeba palivového dříví. To patrně vedlo k postupné dominanci lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), která snáší pravidelné ořezávání a dobře zmlazuje. Během 20. století se od tradičního hospodaření upustilo, v roce 1946 byla zřízena rezervace a poté i obora, jež byla v 90. letech zrušena. Les byl postupně převáděn na vysokokmenné porosty a jejich stáří se zvýšilo na dnešních obvyklých 70, někdy i přes 120 let.

Dramatická změna hospodaření měla za následek velkou změnu v ekologických podmínkách. Světlé lesy hostící mnoho druhů vázaných na světlé a teplé prostředí posunuly k mezickým, vlhčím a živinami bohatším lesům. Došlo k výraznému snížení diverzity lesního podrostu. Tento trend vyplynul ze srovnání téměř 200 vegetačních ploch z let 1953–1964 s jejich opakováním z let 2002–2003, tedy po 40–50 letech. Podobné srovnání je k dispozici pro půdy reprezentované 34 opakovanými pedologickými profily.

Cílem současného managementu je obnova pařezin při zachování části porostů v bezzásahovém režimu. K monitoringu vývoje vegetace v závislosti na změnách lesního ekosytému slouží soustava 80 trvalých ploch založených v roce 2008. Počítá se s opakováním v 5–10leté periodě. Sleduje se také diverzita bezobratlých.
FaLang translation system by Faboba

ILTER

The International Long Term Ecological Research (ILTER) Network

LTER Europe

LTER Europe

DEIMS

DEIMS (Drupal Ecological Information System)

MAB

UNESCO's Man and the Biosphere Programme (MAB)