Lednice – Horní les

 

Plocha LTER: Lednice – Horní les lednice_n
Hlavní ekosystémy: lužní les
Dostupná data od: 1968
Koordinátor plochy: Jiří Kulhavý (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Instituce: Mendelova univerzita v Brně, Ústav ekologie lesa (uel.ldf.mendelu.cz)
Rozloha: 4 ha
Nadmořská výška: 164 m n.m.
Zeměpisná šířka: 48°48’ s.š.
Zeměpisná délka: 16°47’ v.d.
Roční srážkový úhrn: cca 545 mm
Teplota (vzduch): cca 9,5 °C
Jiný status plochy: součást BR Dolní Morava

Charakteristika:

Studijní plocha byla založena roku 1968 Ústavem ekologie lesa (Mendelova universita v Brně), v souvislosti s řešením Mezinárodního biologického programu UNESCO (IBP – International Biological Programme) a mezinárodního programu UNESCO Člověk a biosféra (MaB). Výzkum zde byl zaměřen na primární produkci, koloběh elementů, vody a sekundární produkci bezobratlých, ptáků a drobných savců. Jde o polopřirozený lužní les bez hospodářských zásahů, charakteristický skupinou lesních typů Ulmeto-Fraxinetum carpineum. Dominantní druhy dřevin jsou Fraxinus excelsior, Quercus robur, Populus nigra, Tilia platyphyllos a Acer campestre.

Místní luh byl od r. 1972, v důsledku protipovodňové ochrany, postižen změnami vodního režimu (absence přirozených záplav, pokles hladiny podzemní vody), což vedlo v průběhu 70. a 80. let 20. stol. k nedostatečněmu zásobení vodou. Od 90. let 20. stol. pak došlo v rámci záměru ozdravění lesa k revitalizačním opatřením (doplňuje se hladina podzemní vody pomocí kanálů) a zdravotní stav luhu se zlepšil. Změny vodního režimu se významně projevily na stavu lesního ekosystému a jsou zdokumentovány právě díky zdejšímu dlouhodobému výzkumu.

Z vědeckovýzkumných aktivit zde nyní probíhá (i) monitoring vybraných parametrů porostního mikroklimatu a mezoklimatu, (ii) hodnocení vláhové bilance v lesních ekosystémech, (ii) hodnocení vodního režimu a vlhkostních poměrů ekosystému lužního lesa, (iv) hodnocení teplotních a vlhkostních poměrů, (v) výzkum vodního provozu dřevin, (vi) hodnocení dlouhodobých změn synuzie drobných zemních savců lužního lesa a (vii) hodnocení dekompozičních procesů. 

FaLang translation system by Faboba

ILTER

The International Long Term Ecological Research (ILTER) Network

LTER Europe

LTER Europe

DEIMS

DEIMS (Drupal Ecological Information System)

MAB

UNESCO's Man and the Biosphere Programme (MAB)