Krkonošské bučiny

Plocha LTER
Krkonošské bučiny (Rýchory, Bažinky a Boberská stráň)
Hlavní ekosystémy
acidofilní bučiny
Koordinátor plochy
Václav Jansa (vjansa@krnap.cz)
Instituce
Správa KRNAP (www.krnap.cz)
Rozloha
274 ha (Rýchory) / 58 ha (Boberská stráň) / 303 ha (Bažinky)
Nadmořská výška
949 m n.m. (Rýchory) / 775 m n.m. (Boberská stráň) / 1072 m n.m. (Bažinky)
Zeměpisná šířka
50°39'0,86" s.š. (Rýchory) / 50°40'2,99" s.š. (Boberská stráň) / 50°44'27,35" s.š. (Bažinky)
Zeměpisná délka
15°51'37,06" v.d. (Rýchory) / 15°52'56,97" v.d. (Boberská stráň) / 15°32'34,73" v.d. (Bažinky)
Roční srážkový úhrn
1074 mm (Horní Maršov) / 887 mm (Žacléř) / 1459 mm (Labská bouda)
Teplota (vzduch)
5,8 °C (Jánské Lázně) / 5,1 °C (Benecko)
Jiný status plochy
Biosférická rezervace, Národní park, Ramsar Sites
Charakteristika

Olšiny, jaseniny, javořiny bučiny s různou příměsí smrku v minulosti pokrývaly rozsáhlé plochy submontánního a montánního stupně, dnes rostou jejich zbytky v údolních nivách krkonošských řek a potoků a na přilehlých svazích (zejména v údolí Úpy, Labe, Jizerky, Jizery a jejich přítoků). Roste v nich například lilie zlatohlavá, česnek hadí a medvědí, bledule jarní, kyčelnice devítilistá a cibulkatá, vraní oko čtyřlisté, dymnivka dutá a bobovitá, sasanka hajní a pryskyřníkovitá, měsíčnice vytrvalá, kapraď laločnatá, sleziník červený a zelený. Z živočichů například tesařík pižmový, kozlíček dvojtečný, endemický plž vřetenovka krkonošská, mlok skvrnitý, čáp černý, pěnice, sýkory, brhlík lesní, datel černý, strakapoud velký, holub doupňák, norník rudý, myšice lesní, plšík lískový a další.

Mapa