Krkonošské smrčiny

Plocha LTER
Krkonošské smrčiny (Lví důl a Prameny Mumlavy)
Hlavní ekosystémy
horské smrčiny
Koordinátor plochy
Václav Jansa (vjansa@krnap.cz)
Instituce
Správa KRNAP (www.krnap.cz)
Rozloha
383 ha (Lví důl) / 870 ha (Prameny Mumlavy)
Nadmořská výška
1189 m n.m. (Lví důl) / 1154 m n.m. (Prameny Mumlavy)
Zeměpisná šířka
50°43'46,55" s.š. (Lví důl) / 50°46'52,46" s.š. (Prameny Mumlavy)
Zeměpisná délka
15°45'50,82" v.d. (Lví důl) / 15°29'10,63" v.d. (Prameny Mumlavy)
Roční srážkový úhrn
1261 mm (Sněžka) / 1278 mm (Harrachov)
Teplota (vzduch)
5,3 °C (Harrachov)
Jiný status plochy
Biosférická rezervace, Národní park, Ramsar Sites
Charakteristika

Dochovaly se na nepřístupných místech montánního stupně a při horní hranici lesa. Závěr Mumlavského, Labského, Dlouhého, Modrého, Obřího a Jeleního dolu. Z význačných rostlin zde můžeme nejít například kapradiny (papratka horská, kapraď samec, kapraď rozložená, žebrovice různolistá), traviny (třtina chloupkatá, metlička křivolaká) a mechorosty. V okolí potoků a pramenišť rostou horské nivy s krablicí huňatou, mléčivcem alpským, omějem šalamounkem, devětsilem bílým nebo řeřišnicí horskou. Můžeme zde potkat i zajímavé druhy živočichů mezi něž patří plž slimáčník horský, chvostoskok larvěnka obrovská, lýkožrout smrkový, střevlík lesní a Linného, klepýtník členěný, sýc rousný, králíčci, sýkory, křivka lesní, sojka obecná, ořešník kropenatý, rejsek horský, veverka obecná, jelen obrovský a další.

Mapa