Projects

CzeCOS (2016-2022; LM2015061 Výzkumná infrastruktura CzeCOS pro realizaci komplexního mezinárodního interdisciplinárního výzkumu globální zmeny a jejích dopadu na ekosystémy; M. Marek)

CzechGlobe 2020 (2015-2019; RI MAINTENANCE, DEVELOPMENT, National sustainability programme, Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic; M. Marek)

CzechCOS/ICOS II (2016–2017; http://http://www.czecos.cz/; M. Marek)

Role of plants in the greenhouse gas budget of a sedge fen (2011–2014; CSF P504/11/1151; H. Čížková)

Eutrophication of wet meadows: Effect on plant-soil interactions in respect to C and N transformations (2006–2008; CSF 526/06/0276; K.R. Edwards)

CzechCOS/ICOS (2010–2015http://www.icos-infrastructure.eu/; M. Marek)

CzechGlobe (2010http://www.czechglobe.cz/; M. Marek)

Czech Terra (2007–2011; SP/2D1/93/07; M. Marek)

CzechCarbo – IP (20032007; projekt VaV/640/18/03; http://www.usbe.cas.cz/czechcarbo; M. Marek)

International Biological Program (1964–1971; IBP program; J. Květ, J. Jeník)