Důlní jezera

Plocha LTER
Důlní jezera
Hlavní ekosystémy
jezera
Dostupná data od
2005
Koordinátor plochy
Jiří Peterka | jiri.peterka@hbu.cas.cz
Instituce
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | www.bc.cas.cz
Rozloha
1 055 ha
Max. hloubka
Medard 50, Milada 25, Most 75 m
Prům. hloubka
Medard 24, Milada 15, Most 22 m
Nadmořská výška
Medard 400, Milada 145, Most 199 m n.m.
Zeměpisná šířka
50°11' - 50°39' s.š.
Zeměpisná délka
12°36' - 13°57' v.d.
Roční srážkový úhrn
950 - 1200 mm
Teplota (vzduch)
9,5 - 10,8 °C
Jiný status plochy
Vlastník: Diamo, s.p., Sokolovská uhelná, a.s.
Charakteristika

Povrchová velkoplošná těžba hnědého uhlí představuje významný devastační zásah do přírodního prostředí. Jako přírodě blízký a ekonomicky přijatelný způsob rekultivací zbytkových důlních jam se využívá hydrický způsob rekultivace, kdy z vytěžených lomů vznikají jezera. Vytvoření jezera v bývalém důlním prostoru představuje ve své podstatě rozsáhlý ekologický experiment, v jehož průběhu dochází k projevům řady specifických faktorů s dopady na jednotlivé organismy, trofické úrovně, i celé potravní řetězce, a nakonec i výslednou kvalitu vody.

Důlní jezera (Medard – 500 ha, Milada – 245 ha, Most – 310 ha) tak představují unikátní LTER plochy pro studium ekologických procesů v ekosystémech velkých přirozených stojatých vod. Výzkum zde probíhá od roku 2005 a v současnosti je zaměřen na (i) vliv submerzních makrofyt na trofické vazby a distribuci ryb v hlubokých jezerech, (ii) dopady vnitro- a mezidruhových interakcí na sukcesi rybích společenstev a (iii) dopady antropogenního využívání a dlouhodobých změn na kvalitu vody a složení nárostových společenstev a fytoplanktonu.
 

Interaktivní mapa
Zoom level: