Rašeliniště

 

Plocha LTER: Rašeliniště

raseliniste2_n

Hlavní ekosystémy: open raised bogs, peat bogs, natural grasslands
Dostupná data od: 2005 (1995)
Koordinátor plochy: Zdenka Křenová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Instituce: Správa NP a CHKO Šumava (www.npsumava.cz)
Rozloha: total 6000 ha; 7 (Blatenská); 13 (Šárecká); 1,2 (Schachtenfilz); 3 (Nad Rybárnou)
Nadmořská výška: 1100m n.m.; 1250 (Blatenská); 1020 (Šárecká); 1140 (Schachtenfilz); 1020 (Nad Rybárnou)
Zeměpisná šířka: 49°0' s.š.
Zeměpisná délka: 13°27' v.d.
Roční srážkový úhrn: cca 1330 mm
Teplota (vzduch): cca 3,2 °C
Jiný status plochy:

Ramsar sites, Natura 2000; součásti NP Šumava

Charakteristika:

Rašeliniště jsou nejcennějšími a také nejzranitelnějšími biotopy Šumavy. Osobité kouzlo Šumavy a tajuplnost starých šumavských příběhů jsou nerozlučitelně provázány s tímto světem na pomezí souše a vody.

Podobně jako i jinde v lesnaté středoevropské krajině, představují šumavská rašeliniště pozoruhodné reliktní ekosystémy charakteru severské tundry nebo tajgy. Vyskytují se zde v mnoha podobách od typických vyklenutých vrchovišť, sycených pouze srážkovou vodou, po nejrůznější lesní a luční rašeliniště, jež jsou sycena i vodou podzemní. Vrchoviště jsou často obklopena lesními rašeliništi, která mají často charakter podmáčených a rašelinných smrčin nebo rašelinných březin. Tyto porosty jsou biotopy vzácných orchidejí, např. bradáčku srdčitého (Listera cordata) a korálice trojklanné (Corallorhiza trifida). Nelesní ostřicová rašeliniště bývají obvykle menší a mohou být přirozeného výskytu (na prameništích) nebo druhotného původu (vznikla po odlesnění a v důsledku tradičního extenzivního hospodaření). Jsou to lokality s vysokou biodiversitou (rostlin i bezobratlých).

Šumavská rašeliniště s výměrou přes 10 000 ha, coby nejrozsáhlejší středoevropská rašeliniště, byla v roce 1990 zařazena do seznamu chráněných podle Ramsarské konvence.

Více jak 70 % šumavských rašelinišť bylo v minulosti ovlivněno odvodněním v souvislosti s lesnickým či zemědělských hospodařením. Některá rašeliniště byla borkována. V roce 1999 byl v NP Šumava zahájen „Program Revitalizace rašelinišť", který se zaměřuje na nápravu porušeného vodního režimu. Na vybraných odvodněných i neovlivněných rašeliništích je prováděn monitoring s cílem popsat změny, ke nimž dochází v důsledku odvodnění, a hodnotit úspěšnost prováděných revitalizací. Průběžně jsou monitorovány srážkové a odtokové poměry, kolísání hladiny podzemní vody a hydrochemické vlastnosti podzemní vody. Na vybraných lokalitách jsou vytyčeny trvalé plochy pro sledování vegetačních změn.

FaLang translation system by Faboba

ILTER

The International Long Term Ecological Research (ILTER) Network

LTER Europe

LTER Europe

DEIMS

DEIMS (Drupal Ecological Information System)

MAB

UNESCO's Man and the Biosphere Programme (MAB)