Pralesy západních Karpat

Plocha LTER
Pralesy západních Karpat (Mionší, Razula a Salajka)
Hlavní ekosystémy
jedlo-bukové smíšené lesy, květnaté bučiny, horské javorové bučiny
Dostupná data od
1972
Koordinátor plochy
Dušan Adam | dusan.adam@vukoz.cz
Instituce
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. | www.pralesy.cz
Rozloha
53 ha
Nadmořská výška
775 m n.m.
Zeměpisná šířka
49°26'55'' s.š.
Zeměpisná délka
18°31'20'' v.d.
Roční srážkový úhrn
cca 1200 mm
Teplota (vzduch)
cca 6,4 °C
Jiný status plochy
NPR Mionší, NPR Salajka, NPR Razula, součásti CHKO Beskydy
Charakteristika

Pralesovité rezervace Mionší, Salajka a Razula reprezentují typické porosty karpatských jedlobučin. Historicky byly ovlivněny valašskou kolonizací, která se do Beskyd rozšířila od jihu a byla spojena s pastvou dobytka (především ovcí), hrabáním steliva a využitím bukového dřeva k otopu v salaších na polanách. Přestože v těchto pralesovitých porostech nikdy nedošlo k plošným těžbám, byla v průběhu novověku ovlivněna dřevinná skladba ve prospěch jedle. Všechny tři rezervace jsou od 30. let 20. století ponechány samovolnému vývoji a dnes jsme svědky rychlého spontánního návratu buku jakožto hlavní dřeviny těchto poloh. Hlavním nepřímým lidským vlivem je v současnosti nadměrná koncentrace jelení zvěře v těchto rezervacích, která významně omezuje odrůstání semenáčů jedle. V rezervacích jsou testovány různé způsoby ochrany semenáčů proti okusu zvěří, žádné selektivní zásahy v nárostech však nejsou prováděny a všechny lokality jsou ponechány samovolnému vývoji. Nezanedbatelným pozitivním vlivem je také postupný návrat přirozených predátorů jelení zvěře (rys, vlk i medvěd).

Lokalita Mionší 1 Mionší 2 Mionší 3 Salajka Razula
Plocha (ha) 5,92 2,54 1,00 19,03 22,84
Sev. zeměp. šířka (střed) 49°32'11" 49°32'16" 49°32'10" 49°24'07" 49°21'35"
Vých. zeměp. délka (střed) 18°39'37" 18°39'40" 18°39'16" 18°25'17" 18°23'03"
Min. nadm. výška (m n.m.) 817 778 810 715 600
Max. nadm. výška (m n.m.) 890 884 850 820 812
Samovolný vývoj od roku 1935 1935 1935 1925 1935
Kompletní dendrometrie v letech 1995, 2009 1957, 2004 1953, 1999 1974, 1994, 2007, 2018 1972, 1995, 2009
Interaktivní mapa
Zoom level: