Pralesy Novohradských hor

Plocha LTER
Pralesy Novohradských hor (Žofín a Hojná Voda)
Hlavní ekosystémy
smíšené jedlo-buko-smrkové lesy, rašelinné smrčiny
Dostupná data od
1975
Koordinátor plochy
Dušan Adam | dusan.adam@vukoz.cz
Instituce
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. | www.pralesy.cz
Rozloha
74 ha
Nadmořská výška
782 m n.m.
Zeměpisná šířka
48°39'59'' s.š.
Zeměpisná délka
14°42'24'' v.d.
Roční srážkový úhrn
cca 900 mm
Teplota (vzduch)
cca 5,5 °C
Jiný status plochy
NPR Žofínský prales, NPP Hojná Voda
Charakteristika

Za dochování téměř jednoho sta hektarů smrko-jedlo-bukových porostů našich nejstarších pralesovitých rezervací (1838) vděčíme osvícenému majiteli Novohradského panství hraběti Buquoyovi. Podobně jako na Šumavě byly zdejší odlehlé hvozdy podrobeny kolonizaci až velmi pozdě (15. století) a nejintenzivnější tlak na les i zde představovalo sklářství s vrcholem v 18. století. Až do nejzazších koutů novohradských lesů zacházeli stavitelé lodí vybírat vysoké a rovné jedle na stěžně. Žofínský prales i prales Hojná Voda byly vyhlášeny současně, ovšem ještě v polovině 19. století se z nich odváželo tlející dřevo. Od 80. let 19. století jsou kompletně ponechány samovolnému vývoji. Významnou disturbanci ve vývoji pralesa způsobil orkán Kyrill (leden 2007). Po jeho přechodu zůstala ležet významná část porostů v jižní a jihozápadní části pralesa. Díky němu nyní můžeme studovat dynamiku velkých disturbancí, odolnostní potenciál smíšených porostů proti lýkožroutu smrkovému a řadu dalších dosud nezodpovězených otázek.

Lokalita Žofín Hojná Voda
Plocha (ha) 74,20 8,94
Sev. zeměp. šířka (střed) 48°39'57" 48°42'21"
Vých. zeměp. délka (střed) 14°42'30" 14°45'14"
Min. nadm. výška (m n.m.) 730 794
Max. nadm. výška (m n.m.) 837 885
Samovolný vývoj od roku 1838 1838
Kompletní dendrometrie v letech 1975, 1997, 2008 1991, 1997
Interaktivní mapa
Zoom level: