Projekty

Biogeochemická odezva lesních ekosystémů na acidifikaci, eutrofizaci, lesnické hospodaření a klimatickou změnu (2015–2017; GAČR 15-08124S; J. Hruška)

Izotopová hmotová bilance lokalit znečištěných chrómem (2015–2017; GAČR 15-21373S; M. Novák)

Monitoring malých lesních povodí GEOMON – efektivní nástroj propojení výzkumu a strategického rozhodování v oblasti životního prostředí (2015–2016; MŽP ČR; EHP-CZ02-OV-1-048-01-2014; J. Hruška)

Osud rtuti nahromaděné v lesních ekosystémech na území tzv. Černého trojúhelníku v České republice (2011–2014; GAČR P210/11/1369; T. Navrátil)

SoilTrEC – Změny půd v evropských povodích (2010–2014; Evropská komise; S. Banwart)