Publikace

Teplomilné lesy

VYMAZALOVÁ P., KOŠULIČ O., HAMŘÍK T., ŠIPOŠ J., HÉDL R. (2022): Prosvětlování lesů jako návrat k tradičnímu výmladkovému hospodaření v NPR Děvín (CHKO Pálava) podporuje diverzitu epigeických druhů pavouků. Zprávy lesnického výzkumu 67(2): 81­–90.

VYMAZALOVÁ P., KOŠULIČ O., HAMŘÍK T., ŠIPOŠ J., HÉDL R. (2021): Positive impact of traditional coppicing restoration on biodiversity of ground-dwelling spiders in a protected lowland forest. Forest Ecology and Management 490: 119084­. DOI: 10.1016/j.foreco.2021.119084.

SZABÓ P., HÉDL R., ŠIPOŠ J. (2021): Standards versus underwood: historical patterns of tree taxon occurrence in coppice forests. Journal of Vegetation Science 32/1: e12963. DOI: 10.1111/jvs.12963.

KAŠPAR J., ŠAMONIL P., KRŮČEK M., VAŠÍČKOVÁ I., DANĚK P. (2021): Hillslope processes affect vessel lumen area and tree dimensions. Frontiers in Plant Science. 12:778802. DOI: 10.3389/fpls.2021.778802.

HÉDL R., CHUDOMELOVÁ M. (2020): Understanding the dynamics of forest understorey: Combination of monitoring and legacy data reveals patterns across temporal scales. Journal of Vegetation Science 31:733–743. DOI: 10.1111/JVS.12882.

Šipoš J., Chudomelová M., Vild O., Macek M., Kopecký M., Szabó P., Hédl R. (2020): Plant diversity in deciduous temperate forests reflects interplay among ancient and recent environmental stress. Journal of Vegetation Science 31: 53–62.

MAES S. L., PERRING M. P., VANHELLEMONT M., DEPAUW L., VAN DEN BULCKE J., BRUMELIS G., BRUNET J., DECOCQ G., DEN OUDEN J., HÄRDTLE W., HÉDL R., HEINKEN T., HEINRICHS S., JAROSZEWICZ B., KOPECKÝ M., MÁLIŠ F., WULF M., VERHEYEN K. (2019): Environmental drivers interactively affect individual tree growth across temperate European forests. Global Change Biology 25: 201–217. DOI: 10.1111/gcb.14493.

MAES S. L., BLONDEEL H., PERRING M. P., DEPAUW L., BRUMELIS G., BRUNET J., DECOCQ G., DEN OUDEN J., HÄRDTLE W., HÉDL R., HEINKEN T., HEINRICHS S., JAROSZEWICZ B., KOPECKÝ M., MÁLIŠ F., WULF M., VERHEYEN K. (2019): Litter quality, land-use history, and nitrogen deposition effects on topsoil conditions across European temperate deciduous forests. Forest Ecology and Management 433: 405–418. DOI: 10.1016/j.foreco.2018.10.056.

Djukic I., Kepfer-Rojas S., Schmidt I. K., Larsen K. S., Beier C., Berg B., Verheyen K., TeaComposition (2018): Early stage litter decomposition across biomes. Science of the Total Environment 628–629: 1369–1394.

Hédl R. (2018): Historical coppicing and its legacy for nature conservation in the Czech Republic. In: Unrau A., Becker G., Spinelli R., Lazdina D., Magagnotti N., Nicolescu V. N., Buckley P., Bartlett D. & Kofman P. D. (eds), Coppice Forests in Europe, Albert Ludwig University of Freiburg, Freiburg i. Br., Germany, pp. 251–256.

Hédl R., Riedl V., Chudomelová M. (2018): Obnova biodiverzity pařezin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds), Ekologická obnova v České republice II, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, pp. 32–36.

Vild O., Hédl R., Kalwij J. M. (2018): Hrabání opadanky jako obnovní management v doubravě v NP Podyjí. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds), Ekologická obnova v České republice II, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, pp. 17–19.

Perring M., Bernhardt-Römermann M., Baeten L., Midolo G., Blondeel H., Depauw L., Landuyt D., Maes S. L., De Lombaerde E., Carón M. M., Vellend M., Brunet J., Chudomelová M., Decocq G., Diekmann M., Dirnböck T., Dörfler I., Durak T., De Frenne P., Gilliam F., Hédl R., Heinken T., Hommel P., Jaroszewicz B., Kirby K. J., Kopecký M., Lenoir J., Li D., Máliš F., Mitchell F. J. G., Naaf T., Newman M., Petřík P., Reczyńska K., Schmidt W., Standovár T., Świerkosz K., Van Calster H., Vild O., Wagner E. R., Wulf M., Verheyen K. (2018): Global environmental change effects on plant community composition trajectories depend upon management legacies. Global Change Biology 24: 1722–1740.

Perring M., Diekmann M., Midolo G., Schellenberger Costa D., Bernhardt-Römermann M., Otto J. C. J., Gilliam F. S., Hedwall P.-O., Nordin A., Dirnböck T., Simkin S. M., Máliš F., Blondeel H., Brunet J., Chudomelová M., Durak T., De Frenne P., Hédl R., Kopecký M., Landuyt D., Li D., Manning P., Petřík P., Reczyńska K., Schmidt W., Standovár T., Świerkosz K., Vild O., Waller D. M., Verheyen K. (2018): Understanding context dependency in the response of forest understorey plant communities to nitrogen deposition. Environmental Pollution 242: 1787–1799.

Chudomelová M., Hédl R., Zouhar V., Szabó P. (2017): Open oakwoods facing modern threats: Will they survive the next fifty years? Biological Conservation 210: 163–173.

Jamrichová E., Hédl R., Kolář J., Tóth P., Bobek P., Hajnalová M., Procházka J., Kadlec J., Szabó P. (2017): Human impact on open temperate woodlands during the middle Holocene in Central Europe. Review of Palaeobotany and Palynology 245: 55–68.

Riedl V., Hédl R., Müllerová J., Szabó P. (2017): Historie a současnost pálavských lesů. RegioM, Sborník regionálního muzea v Mikulově: 53–64.

Szabó P., Gálová A., Jamrichová E., Šumberová K., Šipoš J., Hédl R. (2017): Trends and events through seven centuries: the history of a wetland landscape in the Czech Republic. Regional Environmental Change 17: 501–514.

Šipoš J., Hédl R., Hula V., Chudomelová M., Košulič O., Niedobová J., Riedl V. (2017): Patterns of functional diversity of two trophic groups after canopy thinning in an abandoned coppice. Folia Geobotanica 52: 45–58.

UNAR P., JANÍK D., ADAM D., HORT L., KRÁL K., ŠAMONIL P., VRŠKA T. (2016): Doutnáč - samovolný vývoj v období 2005-2015 / Doutnáč - spontaneous development during 2005-2015. Folia Forestalia Bohemica 27, Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy. ISBN 978-80-7458-097-0.

Husáková I., Münzbergová Z. (2016): The effect of current and historical landscape structure and species life-history traits on species distribution in dry grassland-like forest openings. Journal of Vegetation Science 27: 545–556.

Bernhardt-Römermann M., Baeten L., Craven D., De Frenne P., Hédl R., Lenoir J., Bert D., Brunet J., Chudomelová M., Decocq G., Dierschke H., Dirnböck T., Dörfler I., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Jaroszewicz B., Keczyński A., Kelly D. L., Kirby K. J., Kopecký M., Macek M., Máliš F., Mirtl M., Mitchell F. J. G., Naaf T., Newman M., Peterken G., Petřík P., Schmidt W., Standovár T., Tóth Z., Van Calster H., Verstraeten G., Vladovič J., Vild O., Wulf M. & Verheyen K. (2015): Drivers of temporal changes in temperate forest plant diversity vary across spatial scales. Global Change Biology 21: 3726–3737.

Müllerová J., Hédl R., Szabó P. (2015): Coppice abandonment and its implications for species diversity in forest vegetation. Forest Ecology and Management 343: 88–100.

Müllerová J., Szabó P., Hédl R. (2014): The rise and fall of traditional forest management in southern Moravia: A history of the past 700 years. Forest Ecology and Management 331: 104–115.

Baeten L., Warton D.I., Van Calster H., De Frenne P., Verstraeten G., Bonte D., Bernhardt-Römermann M., Cornelis J., Decocq G., Eriksson O., Hédl R., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Kirby K., Naaf T., Petřík P., Walther G.-R., Wulf M., Verheyen K. (2014): A model-based approach to studying changes in compositional heterogeneity. Methods in Ecology and Evolution 5: 156–164.

De Frenne P., Rodríguez-Sánchez F., Coomes D. A., Baeten L., Verstraeten G., Vellend M., Bernhardt-Römermann M., Brown C. D., Brunet J., Cornelis J., Decocq G. M., Dierschke H., Eriksson O., Gilliam F. S., Hédl R., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Jenkins M. A., Kelly D. L., Kirby K. J., Mitchell F. J. G., Naaf T., Newman M., Peterken G., Petřík P., Schultz J., Sonnier G., Van Calster H., Waller D. M., Walther G.-R., White P. S., Woods K. D., Wulf M., Graae B. J., Verheyen, K. (2013): Microclimate moderates plant responses to macroclimate warming. Proceedings of the National Academy of Sciences 110: 18561–18565.

Szabó P., Hédl R. (2013): Socio-economic demands, ecological conditions and the power of tradition: past decision making in woodland management in Central Europe. Landscape Research 38: 243–261.

Kopecký M., Hédl R., Szabó P. (2013): Non-random extinctions dominate plant community changes in abandoned coppices. Journal of Applied Ecology 50: 79–87.

Altman J., Hédl R., Szabó P., Mazůrek P., Riedl V., Müllerová J., Kopecký M., Doležal J. (2013): Tree-rings mirror management legacy: dramatic response of standard oaks to past coppicing in Central Europe. PLOS ONE 8: e55770.

Verheyen K., Baeten L., De Frenne P., Bernhardt-Römermann M., Brunet J., Cornelis J., Decocq G., Dierschke H., Eriksson O., Hédl R., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Kirby K., Naaf T., Peterken G., Petřík P., Pfadenhauer J., Van Calster H., Walther G.R., Wulf M., Verstraeten G. (2012): Driving factors behind the eutrophication signal in understorey plant communities of deciduous temperate forests. Journal of Ecology 100: 352–365.

Vihervaara P., D'Amato D., Forsius M., Angelstam P., Baessler C., Balvanera P., Boldgiv B., Bourgeron P., Dick J., Kanka R., Klotz S., Maass M., Melecis V., Petřík P., Shibata H., Tang J., Thompson J., Zacharias S. (2012): Using long-term ecosystem service and biodiversity data to study the impacts of and adaptation options in response to climate change: insights from the global ILTER sites network. Current Opinion in Environmental Sustainability 5: 53–66.

Petřík P., Černý T., Boublík K. (2011): Impact of hoofed game and weather on the vegetation of endangered dry grasslands in the Křivoklátsko Biosphere Reserve (Czech Republic). Tuexenia 31: 283–299.

Černý T., Petřík P., Boublík K. (2011): Vliv zvěře a chodu počasí na vývoj xerotermní travinobylinné vegetace v Biosférické rezervaci Křivoklátsko. Bohemia Centralis 31: 439–464.

Hédl R., Kopecký M., Komárek J. (2010): Half a century of succession in a temperate oakwood: from species-rich community to mesic forest. Diversity and Distributions 16: 257–276.

Szabó P. (2010): Driving forces of stability and change in woodland structure: A case-study from the Czech lowlands. Forest Ecology and Management 259: 650–656.

Szabó P. (2010): Ancient woodland boundaries in Europe. Journal of Historical Geography 36: 205–214.

Ashili P., Tajovský K., Tuf I.H., Tufová J. (2009): Impact of ungulate grazing on trees to leaf litter palatability for millipedes (Diplopoda). In: Tajovský K., Schlaghamerský J., Pižl V. (eds), Contributions to Soil Zoology in Central Europe III, pp. 1–4. Institute of Soil Biology ASCR, České Budějovice.

Aurová, K. (2009): The impact of ungulates on epigeic assemblages of centipedes (Chilopoda) in the Křivoklátsko Protected Landscape Area – preliminary results. In: Tajovský K., Schlaghamerský J., Pižl V. (eds), Contributions to Soil Zoology in Central Europe III, pp. 5–8. Institute of Soil Biology ASCR, České Budějovice.

Háněl L. (2009): Soil nematodes in ungulate grazed and ungrazed forests of the Křivoklátsko Biosphere Reserve – first results of an ongoing project. In: Tajovský K., Schlaghamerský J., Pižl V. (eds), Contributions to Soil Zoology in Central Europe III, pp. 47–51. Institute of Soil Biology ASCR, České Budějovice.

Hédl R., Szabó P. (2009): Děvínské lesy od středověku do současnosti. Živa 57/3 (95): 103–106.

Petřík P., Černý T., Kolbek J., Boublík K., Kopecký M. (2009): Změny lesních společenstev v závislosti na vlivu zvěře v CHKO a BR Křivoklátsko. Zprávy Čes. Bot. Společ., Mater. 24: 121–135.

JANÍK D., ŠAMONIL P., VRŠKA T., ADAM D., UNAR P., HORT L., KRÁL K. (2008): Doutnáč - monitoring lokality ponechané samovolnému vývoji / Doutnáč - monitoring of the locality left to spontaneous development. Folia Forestalia Bohemica 9, Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy. ISBN 978-80-87154-64-9.

JANÍK D. , VRŠKA T. , ŠAMONIL P. , UNAR P. , ADAM D. , HORT L. , KRÁL K. (2007): Struktura a ekologie doubrav Národního parku Podyjí na příkladu lokality Lipina. Thayensia 7: 175-206.

Hédl R., Rejšek K. (2007): Soil changes after forty years of succession in an abandoned coppice in the Czech Republic. Acta Agronomica Hungarica 55: 453–474.

Hédl R. (2004): Role člověka při formování lesních biocenóz NPR Děvín, Pálava. In: Polehla P. (ed.), Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 15.–16. 10. 2004 v Brně, Geobiocenologické spisy, sv. 9, MZLU v Brně, pp. 111–116. http://hedl.net/veda/Hedl_2004_sbornik_Devin.pdf

Hédl R., Rejšek K., Maryšková Z. (2004): Lesní půdy NPR Děvín, Pálava. In: Rohošková M. (ed.), Pedologické dny 2004. Sborník z konference na téma pedodiverzita, 20.–21. 9. 2004, Roztoky u Křivoklátu, ČZU Praha, pp. 38–39. http://www.pedologie.cz/dokumenty/sbornik2004.pdf

Franklová H., Kolbek J. (2004): Mechorosty Přírodní rezervace Červený kříž a okolí Vyspalovy seče v CHKO a BR Křivoklátsko. Zpávy ČBS 39: 453–458.

Hédl R. (2003): Lesní vegetace NPR Děvín (CHKO a BR Pálava) po 50 letech samovolného vývoje a alternativy budoucího hospodaření. In: Karas J. (ed.), Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů. Sborník konference, Kostelec nad Černými lesy 20.-21. 11. 2003. Fakulta lesnická a environmentální, ČZU Praha. http://hedl.net/veda/Hedl_2003_Lesni-vegetace_Devin_50let.pdf

Kolbek J., Vítková M. (1999): Biomonitoring v lesních společenstvech Křivoklátska I. Semenáčky dřevin a keřové patro. Příroda, Praha 14: 127–144.

Kolbek J., Vítková M. (1999): Long-term monitoring of changes of forest and meadow communities in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve. Institute of Botany AS CR, Praha, 100 pp.

Háněl L. (1996): Soil Nematodes (Nematoda) in Forest ecosystems of the Křivoklátsko Bioshere Reserve, Czech Republic. Časopis Národního Muzea, Řada přírodovědná, 165: 91–102.

Balík V. (1996): Soil and moos testate amoebae (Protozoa, Rhizopoda) from forest stands in the Biosheric Reserve Křivoklátsko (Czech Republic). Časopis Národního Muzea, Řada přírodovědná, 165: 23–34.

Chytrý M., Danihelka J. (1993): Long-term changes in the ?led layer of oak and oak-hornbeam forests under the impact of deer and mu?on. Folia Geobot. Phytotax. 28: 225–245.

Horák J. (1969): Waldtypen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). Acta Sci. Nat. Brno 3: 1–40.

Klika J. (1931): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas I. Die Pollauer Berge im südlichen Mähren. Beih. Bot. Cbl., Dresden, 47 B: 343–398.

Podpěra J. (1928): Die Vegetationsverhältnisse im Gebiete der Pollauer Berge. Ein Beitrag zur Pflanzengeographie Mährens. Acta Bot. Bohem., Praha, 6-7: 77–132.