Římov - údolní nádrž

Plocha LTER
Římov - údolní nádrž
Hlavní ekosystémy
údolní nádrž
Dostupná data od
1979
Koordinátor plochy
Petr Znachor | znachy@hbu.cas.cz
Instituce
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav | www.hbu.cas.cz
Rozloha
206 ha
Max. hloubka
42 m
Prům. hloubka
16 m
Nadmořská výška
470 m n.m.
Zeměpisná šířka
48°49’58" s.š.
Zeměpisná délka
14°29’30" v.d.
Roční srážkový úhrn
cca 659 mm
Teplota (vzduch)
cca 7,1°C
Charakteristika

Římovská nádrž byla vybudována v letech 1971–1978 na 21,85 říčním km Malše (přítok Vltavy) pod jejím soutokem s Černou. Slouží jako zdroj vody pro vodárenskou soustavu Jižní Čechy a zajišťuje minimální průtok pod přehradou. Hráz má výšku 47 m a délku 290 m. Objem nádrže je 34,3×106 m3.Průměrný roční průtok nádrží je 4,3 m3 s-1, průměrná doba zdržení vody 92 dní,celková plocha povodí je 489 km2. Korytovitá Římovská nádrž má většinou příkré břehy, 5 m od hráze je umístěna věž pro vodárenský odběr většinou z hloubky 20 m. Jakožto vodárenská nádrž je chráněna před znečistěním a nemůže být využíván k jiným účelům.

V roce 1979 bylo započato pravidelné sledování nádrže v dolní „jezerní“ části u hráze, které probíhá v třítýdenních intervalech dodnes. V roce 1996 byla Římovská nádrž zařazena do české sítě LTER. Jsou sledovány fyzikální a chemické parametry a pelagické organismy: baktérie, prvoci, fytoplankton a zooplankton. Jednou ročně je stanovena rybí osádka nádrže – množství i druhové složení. Kromě pravidelného sledování je na Římovské nádrži prováděno množství intenzivních studií pelagických organismů jak v dolní „jezerní“ části, tak v korytovité části u přítoku. Podrobné studie diversity a funkce vodních organismů a průběhu chemických procesů ve vodě a v sedimentech nádrže byly umožněny i blízkostí laboratoří v Č. Budějovicích a vybudováním terénní stanice přímo u hráze (v 1994).

Interaktivní mapa
Zoom level: