LTER.cz

Dlouhodobý výzkum ekosystémů

LTER-CZ (Long-Term Ecosystem Research) je síť výzkumných ploch sloužících k dlouhodobému výzkumu ekosystémů zejména s ohledem na vliv lidské činnosti na stav a vývoj těchto ekosystémů. V současnosti ji tvoří 22 ploch, z nichž 4 jsou součástí LTSER* platformy.

Dlouhodobý výzkum ekosystémů:

  • je založen na dlouhodobém sledování stavu a fungování ekosystémů

  • je nutný pro pochopení složitosti chování ekosystémů pomocí obecných ekologických principů

  • umožňuje včas zachytit změny v ekosystémech v reakci na globální změny jako je např. sucho či nejrůznější druhy znečištění. Dlouhodobý detailní výzkum umožňuje odkrýt včas i změny, které dosud zůstávají skryté v “šumu” vysoké environmentální variability

  • je nutný ke spolehlivé předpovědi budoucích změn ekosystémů

  • zahrnuje kromě čistě přírodovědné perspektivy také výzkum socio-ekologický zabývající se interakcemi ekosystémů a společnosti

* Long-Term Socio-Ecological Research = dlouhodobý socio-ekologický výzkum, viz LTSER Silva Gabreta

 

Český komitét pro ILTER je vedoucím orgánem LTER-CZ a skládá se z koordinátorů výzkumných ploch a dále z expertů a zástupců významných českých institucí podílejících se na ekologickém výzkumu. LTER-CZ se díky podmíněné politické podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy mohlo v roce 2020 plně oficiálně zapojit do rozhodování o podobě budoucí celoevropské výzkumné infrastruktury eLTER RI , která je od roku 2018 na evropské cestovní mapě velkých výzkumných infrastruktur. LTER-CZ není zatím na české cestovní mapě, ale je v současnosti posuzována možnost jejího zapojení v rámci dvou stávajících infrastruktur (CzeCOS and SoWa).

 

Mapa ploch v české síti LTER

Zoom level:

Přehled ploch

LTSER Silva Gabreta
Podrobné informace
Rašeliniště
Podrobné informace
Ledovcová jezera
Podrobné informace
Šumavské horské smrčiny
Podrobné informace
Šumavské pralesy
Podrobné informace
Arkto-alpinská tundra
Podrobné informace
Bílý Kříž
Podrobné informace
Čertoryje - Vojšické louky
Podrobné informace
Důlní jezera
Podrobné informace
Horské povodí Modrého potoka
Podrobné informace
Jihomoravské lužní pralesy
Podrobné informace
Lednice - Horní les
Podrobné informace
Mokré louky u Třeboně
Podrobné informace
Načetín - lesní plochy
Podrobné informace
Povodí Lysina a Pluhův bor
Podrobné informace
Povodí Uhlířská
Podrobné informace
Pralesy Novohradských hor
Podrobné informace
Pralesy západních Karpat
Podrobné informace
Rájec - Němčice
Podrobné informace
Římov - údolní nádrž
Podrobné informace
Slapy - údolní nádrž
Podrobné informace
Sokolovské výsypky
Podrobné informace
Teplomilné lesy
Podrobné informace
Wanang, Papua New Guinea
Podrobné informace